Juulia Salo

Juulia Salo är en energisk och banbrytande kantelespelare från Helsingfors, som främst verkar inom konstmusiksfältet och gärna improviserar. Efter att ha utexaminerats från Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet har Juulia arbetat som frilansmusiker i mångsidiga projekt och ensembler. Hon har uppträtt som triosolist med Joensuu stadsorkester, deltagit i musikfestivaler på Malta och i Prag samt hållit sin debutkonsert. Juulia är entusiastisk över nya utmaningar och strävar ständigt efter att utforska olika musikaliska dimensioner och tekniker med kantele. Hon samarbetar regelbundet med kompositörer och har uruppfört flera verk för konsertkantele. Utöver sitt konstnärliga arbete undervisar Juulia i kantelespel vid Esbo musikinstitut.

Duo SaBa, som består av Juulia Salo och Nemat Battah, är en grupp i vilken Finland och Mellanöstern möts. Denna unika duo består av den finska konsertkantelen, den arabiska ouden samt sång, som alla tillsammans skapar helt nya ljudvärldar. Duo SaBa kombinerar element från bägge kulturer, där åhörarna både kan uppleva något nytt och fästa sig vid något bekant. På konserten Hopp rör vi oss stundom i minimalistiska, meditativa stämningar, för att sedan låta uppmärksamheten fångas av mikrotonala skalor och energiska rytmer. Välkomna att lyssna på konstmusik från Finland och Mellanöstern!