Nemat Battah

Nemat Battah är en palestinsk-jordansk sångare, oud-spelare, kompositör och lärare som bor i Helsingfors. Han arbetar som föreläsare
och biträdande chef för global musik vid Sibelius-Akademin. Nemt är
utbildad nom traditionell arabisk musik. I sin egen musik utforskar
han sina egna erfarenheter av generationsövergripande krigstrauman
i egenskap av en palestinsk person vars familj tvingades i landsflykt från
Palestina till Jordanien 1948. Han samarbetar också med internationellt
kända konstnärer både i Finland och utomlands.