Josefin Sundström

Josefin Sundström kommer ursprungligen från Nagu, och hon tog sin organistexamen från Musikhögskolan i Malmö år 2022. Under sin utbildning har hon studerat för bl.a. Mats Hultqvist, Hans Hellsten och Anders Johnson. Hon har också deltagit i mästarkurser med internationella lärare såsom Kimberly Marshall (USA), Petur Sakari (FI) och Bine Bryndorf (DK).

I sitt examensarbete fokuserade Josefin på vikten av att spela verk av marginaliserade tonsättare, och har valt att inkludera ett urval av kvinnliga tonsättares musik i sin repertoar. 

För närvarande är hon verksam som organist i Husie församling i Malmö, där hon leder flera körer och är en aktiv del av församlingens musikliv.