Astrid Hillerud

Astrid Hillerud (2000) började spela cello vid fyra års ålder. Född och uppvuxen i Stockholm startade hennes cellostudier vid Musikskolan Lilla Akademien i Stockholm för Elisabeth Lysell Bjermkvist, och fortsatte sedan hos prof. Ola Karlsson. Hon studerade kandidatstudier vid Edsbergs Musikinstitut i Stockholm för cellisten Jakob Koranyi och avslutade sina masterstudier våren 2024 för Torleif Thedéen vid Norges Musikkhøgskole. Hon är för nuvarande en student till Erkki Lahesmaa vid Sibelius-Akademien.

Astrid är en aktiv kammarmusiker och hon har framträtt som solist och kammarmusiker i Skandinavien, Finland och Storbrittannien. Hennes senaste involveringar inkluderar solistframträdanden i Åbo och kammarmusik under Copenhagen Summer Musik Festival 2023, och hon vikarierar också i orkestrar i nordiska länder. Hon har blivit tilldelad många olika priser och stipendier, där Sandrews, Welin och stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien kan nämnas. Hon spelar för nuvarande på en cello byggd 1772 av den svenske instrumentmakaren Johan Öberg.