CV – Laura Vikman

Laura Vikman uppträder som solist och kammarmusiker och är primas i stråkkvartetten Tempera. Dessutom har hon bland annat varit konsertmästare vid Helsingfors Barockorkester och den finländska barockorkestern FIBO. Sedan år 2007 har hon undervisat vid Sibelius-Akademin.

Vikman kom på andra plats i violintävlingen i Kuopio år 2000 ,vid den internationella J.S. Bach violintävlingen i Leipzig (första pris gavs inte), vid den internationella Vittorio Gui kammarmusiktävlingen (första pris gavs inte) i duo med pianisten Marianna Shirinyan samt vid den internationella Beethoven violintävlingen.

Vikman började spela violin som fyraåring vid Kottby Musikinstitut som elev till Marja Olamaa. Senare har hon studerat vid Sibelius-Akademin under ledning av Päivyt Rajamäki och Tuomas Haapanen. Hon har även spelat barockviolin med Kreeta-Maria Kentala. Läsåret 1997-98 studerade hon vid högskolan i Wien under ledning av M. Frischenschlager och 1998-2001 vid musikhögskolan i Köln under ledning av Mihaela Martin. Vikman har kompletterat sina studier under mästarkurser för bland annat Pinchas Zukerman och Shmuel Ashkenasy.

Vikman har gjort inspelningar för Rundradion.  Med Temperakvartetten har hon spelat in Sibelius´ stråkkvartetter för skivmärket Bis och två stråkkvartetter av Nordgren för Alba Records.

Vikman spelar på en violin som ägs av Finska Kulturfonden och är tillverkad av  A. Guarneri år 168