Rosetta Ensemble

Den virtuosa och färgsprakande Rosetta ensemblen grundades våren 2019. Trion består av blockflöjtisten Sunniva Fagerlund, barockviolinisten Anthony Marini och organisten Markku Mäkinen. DE framgångsrika medlemmarna är alla redan väletablerade både i hemlandet och utomlands och har studerat bl.a. i Holland, Tyskland, Frankrike och vid Sibelius-Akademin, under ledning av Kati Hämäläinen, Peter Holtslag, François Fernandez och Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. 

Medlemmarna är alla aktiva musiker och har spelat konserter som solister och kammarmusiker både i hemlandet och ute i världen, bl.a. med Finländska barockorkestern, Kymi Sinfonietta,The King’s Consort, Le Poème Harmonique, Helsingfors barockorkester, Esbo barock, Ensemble Nylandia och Les Ambassadeurs. 

Trion Rosetta ensemble har, trots sin korta tid i denna sammansättning, redan setts på många estrader och festivaler. Bland dem kan nämnas Rauma Festivo, Med metro till musiken- serien och Hermans Festival i Italien. 

“… che sono musicisti dei massimo livello, che si sono riuniti in un gruppo musicale, che può esser solo ammirato.” Franceso Angelotti (www.riverflash.it.) 

översättning: “ Det räcker med att säga att de är musiker på absolut toppnivå, som har samlats i en musikalisk grupp, som bara kan beundras.” Franceso Angelotti (www.riverflash.it.) 

Blockflöjtisten Sunniva Fagerlund är en energisk musiker, som är speciellt fascinerad av möjligheterna i att kombinera gammal och ny musik. Sunniva har uppträtt både som solist och kammarmusiker i många ensembler, bland annat med orkestrar som Kymi Sinfonietta och den Finländska Barockorkestern.För tillfället spelar hon som ordinarie medlem i blockflöjtskvartetten Bravade och trion Rosetta Ensemble. Sunniva har setts på konsertestrader i såväl Finland som utomlands och många festivaler har blivit bekanta under årens lopp. Sunniva har sedan 2009 fungerat som konstnärlig ledare för festivalen ”I barockens labyrinter” i Pargas. Hon undervisar blockflöjtsspel vid Västra-Helsingfors musikinstitut. År 2009 tilldelades Sunniva Åbolands kulturfonds kulturpris. Sin utbildning har Sunniva fått vid Helsingfors Stadia och vid Hochshule für Musik i Hamburg, under ledning av Janek Öller och Peter Holtslag. Hon har fördjupat sina kunskaper på mästarkurser med bl.a. Han Tol och Paul Leenhouts. 

Den i USA födda men numera i Finland hemmastadda violinisten Anthony Marini har uppträtt runtom i världen som solist och som orkester- och kammarmusiker. Han är en efterfrågad och mångsidig freelancemusiker, och han spelar utöver barockviolin också modern violin och altviolin. Marini har varit konsertmästare och solist för Finländska barockorkestern, Ensemble Zaïs, STORIA-orkestern, barockorkestern vid konservatoriet i Paris och för Kungsvägens musiker. På modern violin har han spelat som solist för orkestrarna Rochester Philharmonic Orchestra och Catholic University of America Symphony Orchestra. Som barockmusiker har han också medverkat i ensemblerna The King’s Consort, Le Poème Harmonique, Helsingfors barockorkester, Esbo barock, Ensemble Nylandia och Les Ambassadeurs. Som aktiv kammarmusiker uppträder Anthony Marini bl.a. med ensemblerna FiBO Players, Il Caravaggio, Les Étrangers och Ensemble Stravaganza. Därtill gästar han aktivt olika festivaler, såsom SibaFest, Sastamala Gregoriana, BarokkiKuopio, Utrecht Oude Muziek, Renaissance d’Orgue, Festival de Sablé och Washington Early Music Festival. Marinis uppträdanden har spelats in av YLE, WETA (USA) och franska radion, och han har medverkat i inspelningar bl.a. för skivmärkena FiBO Records, Sony, Paraty och Erato. 

Anthony Marini har utexaminerats som musikkanditat från Catholic University of America, där han studerade modern violin som huvudämne under ledning av Jody Gatwood. Samtidigt studerade han också barockviolin som elev för Risa Browder. År 2014 utexaminerades Marini som musikmagister från Sibelius-Akademin, där han studerat för Minna Kangas. Han fortsatte därefter studierna som elev för Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. Som utbyteselev inom Erasmus-programmet studerade han vid konservatoriet i Paris (CNSMDP) under ledning av François Fernandez. 

Anthony Marini njuter av att spela folkmusik och är ivrigt att lära sig spela nya instrument. Hittills har han studerat viola d’amore, viola da gamba, nyckelharpa samt olika för folkmusiken typiska violiner. Marini spelar på en barockviolin som är byggd av Jason Viseltear och för vars inköp han fått bidrag från Finska Kulturfonden. 

Organist och cembalist Markku Mäkinen (f. 1973) är en mångsidig musiker, som har konserterat regelbundet både som solist och kammarmusiker runt om i Europa. Han har aktivt samarbetat med otaliga renommerade sångare och instrumentalister och spelat med många symfoniorkestrar och ensembler för tidig musik runt om i landet. Mäkinens repertoar sträcker sig från den tidigaste klavermusiken ända till nutida verk. Speciellt livets och tänkandets syntes i Jehan Alans konst, Medelhavskulturerna – speciellt Italien, de tyska senromantikerna som hamnat i Max Regers skugga – tex Sigfrid Karg-Elert och Karl Hoyer, samt Georg Muffat och barockens stilistiska syntes, har under åren fångat Mäkinens intresse. För att inte glömma den västerländska musikens stenfot J.S.Bach. Ur de inhemska arkiven har Mäkinen också i sina konsertprogram lyft fram många bortglömda skatter från 1700-1900-talen. Om dessa ämnen har Mäkinen föreläst och hållit mästarkurser både i Finland och utomlands. Dessa specialintressen har även resulterat i inspelningar för Rundradion och skivor, både som solist och kammarmusiker, för skivbolag som Alba och La Bottega Discantica. 

Sin skolning har Mäkinen fått vid Sibelius- Akademins ungdomsavdelning samt i solistprogrammet för tonkonst, och blev musikmagister år 1999. Han avlade A-examen i orgelspel år 1998 med utmärkta vitsord under ledning av Olli Porthan. A-examen i cembalospel avlade han 2001 under ledning av Kati Hämäläinen. Åren 1998-2000 studerade han orgelspel vid konservatoriet i Amsterdam under ledning av Jacques van Oortmerssen och avlade solistdiplomet (Tweede fase) med specialomnämnandet “cumlaude”. Av Mäkinens tävlingsframgångar kan nämnas tredje priset i den internationella Schnitger-tävlingen i Alkmaar i Holland år 1997 och första pris i den internationella orgeltävlingen i Kotka år 2002. Sedan år 2002 har han undervisat orgelspel vid Sibelius-Akademin. 2002-2004 satt Mäkinen i styrelsen för Organum-föreningen, Nordens äldsta sammanslutning för orgelkonst.2007-2016 var han konstnärlig ledare för den internationella sommarakademin för kyrkomusik i Estland. Mäkinen är även organist i den katolska kyrkan S:ta Maria i Helsingfors.