Markku Hietaharju

Markku Hietaharju

Markku Hietaharju tog A-examen i orgelspel vid Sibelius-Akademin 1986 och gav sin första konsert följande år i Helsingfors domkyrka. Han har kompletterade sina studier med många mästarkurser i Finland och utomlands. År 1988-1990 studerade Hietaharju i Lübecks musikhögskola under professor Martin Haselböcks ledning, och avslutade sina studier med Konzertexamen.

Utöver att ha uppträtt i Finland har Hietaharju uppträtt mycket i Skandinavien, Centraleuropa, Baltikum och Ryssland. Han har även varit till internationella festivaler i Lahtis, Tallinn, Riga, Wiens sommarmusikfestival och i Göteborg. Däröver har han fått pris i flera internationella orgeltävlingar. Sommaren 2013 uppförde han Louis Viernes 6 orgelsymfonier under sex dagar i Åbo domkyrka, och år 2017 J. S. Bachs orgelkompositionerna i 21 konserter.

Hietaharju har också uppträtt på många skivor som solist och kammarmusiker (bl.a. den omfattande inbandningen av A.G. Ritters sonater i Riga domkyrka). 

Hietaharju har fått konstnärsstipendium år 1997, 2001 och 2002. Han har också fungerat som organist i Åbo domkyrka och undervisar i orgelspel vid Sibelius-Akademin.