Markku Kolehmainen

Markku Kolehmainen började sin professionella karriär som orkestermusiker i Kotka år 1978, och kom därifrån via Uleåborgs stadsorkester till Åbo filharmoniska orkester år 1986. Utöver valthorn spelar Kolehmainen också alphorn, samt de så kallade periodinstrumenten; barockhorn och naturhorn. Kolehmainen tillfredsställer sin passion för kammarmusik tillsammans med bl.a. Turku Ensemble. Bland hobbyerna kan nämnas segling och solosång med fokus på Sibelius senare produktion.