Vilja Kvartetti

                                     

22-åriga Martin Granström från Nagu började spela violin som 6-åring vid musikinstitutet Arkipelag med Riikka Lehtimäki som lärare. Vidare fortsatte han vid Åbos och Helsingfors konservatorier under Janne Malmivaaras ledning. Nu studerar Martin violinpedagogik vid Åbo Yrkeshögskola. Martin har deltagit i bl.a. Ani Kavafians, Olivier Pons samt Eszter Haffners mästarkurser. I kammarmusiken har viktiga lärare varit Erkki Lahesmaa, Folke Gräsbeck, Adrian Brendel och Jan Bjøranger. Martin har spelat på flera musikfestivaler i Finland, Frankrike och Italien och har senast framgångsrikt deltagit i Juhani Heinonen Violintävlingen 2019, där han gick till final.
Vid sidan om violinspelandet njuter Martin av Åbolands skärgård och fungerar som fotbollsdomare.

Sofia Schäfer studerar violin på musikpedagog-linjen vid Åbo yrkeshögskola under Alexander Vinnitskis ledning. Tidigare har hon studerat vid Helsingfors konservatorium för Sari Aalto och Jerzy Blaszkiewicz. Sofia har har också studerat bl.a. vid Conservatorio di Matera i Italien och i Frankrike på Olivier Pons mästarkurs. Under studietiden har Sofia aktivt spelat i orkestrar, som Ylioppilaskunnan Soittajat och Sigyn Sinfonietta, i vilka hon fungerat som konsertmästare. Kammarmusiken är en viktig del av Sofias studier. Hon har undervisats av Erkki Lahesmaa, Mikko Luoma, Timo Korhonen och Harri Sippel med flera.

Matilda Berghäll började sina musikstudier som 7-åring i västra nylands musikinstitut. Efter att ha avlagt studentexamen i Virkby gymnasium, fortsatte hon musikstudierna vid Åbo konservatorium på andra stadiet. För tillfället studerar hon musikpedagogik vid Turun ammattikorkeakoulu med Harri Sippel som lärare.

 Sammusicerandet hör starkt till studierna och är det som hon är mest intresserad av. Hon har spelat i ungdomsorkestrar som Orkester Norden och Baltic Academies Orchestra. På de här turnérna har hon fått chansen att uppträda i Skandinavien, Baltikum samt mellersta och södra Europa. Hon har fått undervisning i kammarmusik av Harri Sippel, Erkki Lahesmaa, Alexander Vinnitski, Mikko Luoma, Robert Kwiatkowski och Aram Talalyan.

 Matilda har deltagit i mästarkurser med Atte Kilpeläinen, som är tonledare för altviolinisterna i Helsingfors stadsorkester och på våren blev hon vald som ung solist för Åbo Filharmoniska Orkestern.

Oskari Pirttimaa är cellist ursprungligen från Esbo. Han blev färdig som musikpedagog år 2018 när han utaexaminerade från konstakademin i Åbo, där han studerade med Erkki Lahesmaa. Han har också studerat bl.a med Jukka Rautasalo, Tuija Vainio och Andrej Hongel samt deltagit i mestarkursser med Marko Ylönen, Martti Rousi, Helen Linden och Viviane Spanoghe.

Oskari har uppträtt som ung solist med Åbo filharmoniska orkestern och Sigyn sinfonietta. Han har också aktivt spelat kammarmusik och uppträtt med orkestrar i Finland och utomlands. Han har spelat bl.a i Åbo filharmoniska orkestern, Sigyn sinfonietta, symfoniorkestern Vivo och Tapiola symfonikerna, där han upplever att han började sin musikkärriär. Oskari är också en av grundarna till Å ensemble.