Markku Hietaharju

Markku Hietaharju suoritti urkujensoiton A-tutkinnon Sibelius-Akatemiassa 1986 ja antoi ensikonserttinsa seuraavana vuonna Helsingin Tuomiokirkossa. Opintojaan hän on täydentänyt lukuisilla mestarikursseil-la Suomessa ja ulkomailla. 

Vuosina 1988-1990 Hietaharju opiskeli Lyypekin musiikkikorkeakoulussa professori Martin Haselböckin johdolla suorit-taen opintojensa päätteeksi Konzertexamen-tutkinnon.

Markku Hietaharju on esiintynyt kotimaan lisäksi useasti Skandinaviassa, Keski-Euroopassa Baltian maissa sekä Venäjällä. Kansainvälisillä festi-vaaleilla hän on vieraillut Lahdessa.Tallinnassa, Riiassa, Wienin kesämusiikkijuhlilla sekä Göteborgissa. Lisäksi hän on saavuttanut palkintosijoja kansainvälisissä urkukilpailuissa. Kesällä 2013 hän esitti Louis Viernen Kuusi urkusinfoniaa kuudessa päivässä Turun tuomiokirkossa sekä vuon-na 2017 J.S.Bachin urkuteokset 21 konsertissa.

Hietaharju on esiintynyt useilla äänilevyillä solistina ja kamarimuusikkona (mm. A.G.Ritterin sonaattien kokonaislevytys Riian tuomiokirkossa).

Valtion taiteilija-apuraha on myönnetty hänelle vuosina 1997, 2001 ja 2002. Markku Hietaharju toimii Turun tuomiokirkon urkurina ja urkujen-soiton opettajana Sibelius-Akatemiassa.