Biljetter

Biljetter till konserter säljs

  • i Finlands Skärgårdsbokning (i Nagu), (02) 410 6600/info@skargardsbokning.fi
  • lippu.fi
  • vid dörren före konserter med kontanter eller betalkort.

Man kan beställa biljetter på förhand per e-post (info@nauvonkamarimusiikki.fi). Biljetterna lösas in före konserter på konsertplatsen. Biljettförsäljarna har listor över förhandbeställda biljetter, du behöver bara uppge namn.

Biljetter: 20 €

15 € pensionärer, studerande och beväring 15 €

Barn under 18 år gratis

 

Hur kan du komma till Själö:

Från Åbo:

Turku–Seili–Nauvo

Från Nagu:

http://www.ostern.fi/aikataulu