CV – Sonja Fräki

Kuva: Heikki Tuuli
Kuva: Heikki Tuuli

Sonja Fräki (f. 1977 i Helsingfors) är en aktivt utövande pianoartist, som är känd både som solist och erfaren kammarmusiker. Fräki har en omfattande klassisk grundrepertoar, men är även en entusiastisk tolkare av ny musik.

Fräki studerade vid Sibelius-Akademin under ledning av Teppo Koivisto och utexaminerades som musikmagister våren 2003. Dessutom har hon fortbildat sig i Tyskland, där hon tog solistisk Konzertexamen vid musikhögskolan i Karlsruhe med professor Carmen Piazzini som lärare. Fräki har deltagit i ett flertal mästarkurser med bland andra Emmanuel Krasovsky, Menahem Pressler, Matti Raekallio, Eugen Indjic, Ferenc Rados, Pnina Salzman och Peter Eicher som lärare.

År 2008 vann Fräki tredje pris vid den internationell Franz Liszt pianotävlingen i Polen. 2003 fick hon fjärde pris vid den internationella Franz Schubert pianotävlingen i Dortmund. Där beviljades hon även ett specialpris för den bästa tolkningen av Schuberts sonater. Hon har dessutom belönats vid den internationella Maj Lind pianotävlingen i Helsingfors 2007 samt vid Paderewskitävlingen i Polen år 1998.

Sonja Fräki har uppträtt som solist, kammarmusiker och liedpianist  i hemlandet och i Sverige, Tyskland, Holland, Italien, Ryssland och Portugal. Hon uppträder regelbundet tillsammans med violinisten Annemarie Åström och Zagros Ensemblen. Fräki har varit solist i olika orkestrar som Neue Philharmonie Westfalen, Pomeranian Philharmonic Orchestra, Åbo filharmoniska orkester, Sinfonia Lahti, Joensuu stadsorkester, Seinäjoki orkester och St Mickels stadsorkester. Hon har spelat vid Musikfestspelen i Mäntä, Musikfestivalen i Kimito, Vaskiveckan i Lieksa, festivalen Eloserenaadi i Seinäjoki, Aboa Musica festivalen, Pianoaurafestivalen, Luosto Classica samt kammarmusikfestivalen Kallio-Kuninkala. Hon har dessutom gjort ett flertal bandinspelningar för Yle.

Fräki verkar som lektor i ackompanjemang vid musikinstitutet Juvenalis, timlärare vid yrkeshögskolan Metropolia samt kammarpianist vid Sibelius-Akademia. Dessutom arbetar hon på sin doktorsavhandling vid enheten DocMus vid Sibelius-Akademin, med Kalevi Ahos produktion som ämne.