CV – Aurora Marthens

Aurora Marthens inledde sina studier i klassisk sång år 2007 under ledning av Tanja Kauppinen – Savijoki. År 2009 fortsatte hon sina studier för Marjut Hannula och senare även för Riikka Hakola. Sina professionella sångstudier inledde Marthens hösten 2013 vid konservatoriet i Åbo med Jouni Kuorikoski som lärare. Sedan hösten 2015 har hon studerat vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademin som elev till Outi Kähkönen och Sirkka Parviainen.

Marthens har redan sjungit solopartier i många körer och orkestrar , bland annat i Vivaldis Gloria år 2009, i Pergolesis Stabat Mater och Mozarts mässa i c-moll år 2013. Hon sjöng också i Åbo filharmoniska orkesters konsert för unga solister våren 2014. Samma vår medverkade hon i konserten Young Talents i Carnegie Hall i New York . Hennes tolkning av Morzarts aria ”Deh vieni, non tardar” fick ett berömligt mottagande.

Aurora Marthens har även haft framgångar i tävlingar. Hösten 2015 vann hon tillsammans med pianisten Elias Miettinen första pris i den nationella Helsinki-Lied tävlingens serie för unga artister. Sommaren 2017 vann hon första pris vid den prestigefyllda Timo Mustakallio- sångtävlingen vid operafestivalen i Nyslott. Sommaren 2018 uppträder hon vid festivalen Orgelnatt & Aria som sångsolist i G Rossinis verk Stabat Mater med Klaus Mäkelä som dirigent.