CV – Mikaela Palmu

Mikaela PalmuMikaela Palmu inledde som tolvåring sina studier i violin vid konservatoriet i Åbo under ledning av Tiina Hanhinen och fortsatte vid ungdomsavdelningen vid Sibelius-Akademin. Där var först Jaana Haanterä och senare Igor Bezrodnyi samt Erkki Kantola hennes lärare. Palmu är en aktiv kammarmusiker och verkar som konsertmästare vid en mängd olika ensembler. Under åren 1994-2008 var hon engagerad vid Finlands nationaloperas orkester, där hon främst verkade som tredje konsertmästare. Vid Åbo filharmoniska orkester verkade hon under åren 2008-2014 som första stämledare för violinisterna och alternerande konsertmästare. Nu spelar hon i Radions symfoniorkester. Underhållningsmusiken ligger också nära Palmus hjärta och hon har varit konsertmästare för underhållningsorkestern i Vanda sedan år 2014. Hon är därför känd från många tv-program och genom sin medverkan i stora underhållningsorkestrar.