CV – Kasmir Uusitupa

Kasmir Uusitupa (f 1995) inledde sitt fiolspel vid Sibelius-Akademin som 3-årig pedioelev. Som 6 åring flyttade han över till musikinstitutet i östra Helsingfors och avlade som elev till Lauri Untamala grundexamen i violinspel innan han fyllt 11 år. Från år 2008 har han studerat violinspel vid Sibelius-Akademin vid professor Kaija Saarikettus violinklass, först vid ungdomsavdelningen och från hösten 2015 vid konstuniversitetet. Från hösten 2016 till våren 2017 var han utbyteselev vid konservatoriet i Paris på Oliver Charliers klass. Läsåret 2017-2018 flyttade han över till Antti Tikkanens violinklass. Uusitupa har regelbundet deltagit i mästarklasser med bl.a. Hagai Shaham, Serguei Azizian, Aaron Rosand ja Pavel Vernikov som lärare.

 

Som yngre spelade Kasmir Uusitupa även folkmusik på ett flertal finländska festivaler och åren 2004 och 2005 tilldelades han Martti Pokelas vandringspris till ”årets unga nyländska spelman”. År 2009 utsågs han vid musikfestivalen i Kuresaare i Estland till den främsta uppträdande artisten och spelade som solist vid radions symfoniorkesters konsert för unga musiker i Finlandiahuset.

Åren 2007-2011 uppträdde Uusitupa både i Finland och Europa som solist, konsertmästare och förste solist i orkestern Helsingfors Juniorstråkar med Geza Szilvay som dirigent. Han spelar även i den år 2011 grundade kvartetten Borea tillsammans med Tami Pohjola, Riina Piirilä och Senja Rummukainen. Borea har framträtt vid de främsta kammarmusikfestivalerna i Finland och valdes år 2007 till residenskvartett för kammarmusikfestivalen i Kuhmois .Paavo Pohjola har varit kvartettens långvariga mentor. Borea har även deltagit i internationella mästarkurser för bl.a.  Gerhard Schulz, Hatto Beyerle, Johannes Meissl samt Danel- och Henschel-kvartetterna.

Kasmir Uusitupa har deltagit i de internationella violintävlingarna benämnda efter Louis Spohr, Carl Nielsen och Jean Sibelius. Våren 2013 var han en av de fem främsta vid Anja Ignatius violintävlingen vid Sibelius -Akademin. Våren 2015 belönades han som finalist vid den internationella violintävlingen i Kuopio och valdes till solist vid Sibelius-Akademins symfoniorkester.

Kasmir Uusitupa spelar på en ”irisk ” violin byggd av Antonio Stradivari år 1702 och utlånad av Pohjola Banks konststiftelse.