CV – Ville Urponen

Ville Urponen är en av de mest kända finländska orgelkonstnärerna. Han har avlagt A-examen i orgel- och pianospel vid Sibelius- akademins solistavdelning . Orgelspel studerade han under ledning av professor Kari Jussila och pianospel vid Åbo musikinstitut under ledning av Sävy Nordgren och vid Sibelius-Akademin under ledning av Meri Louhos. Läsåret 1994-95  kompletterade han sina orgelstudier vid Sweelick konservatoriet i Amsterdam under ledning av Jacques van Oortmerss.  Dessutom har han deltagit i ett flertal mästarkurser för organister. Urponen blev musikmagister vid Sibelius-Akademins solistavdelningen  år 1996 och doktor vid akademins konstnärliga doktorandlinje  år 2009.

 

Ville Urponen har uppträtt i flera europeiska länder, i Japan, Sydkorea och Ryssland  och han har spelat på många högtstående musikfestivaler i Finland och utomlands. Urponen är känd som en skicklig ackompanjatör och samarbetar regelbundet med ledande finländska sångare och instrumentalister och har konserterat med Finlands mest kända körer.

Han har också uppträtt i Finland som orgel- och cembalosolist med många orkestrar, samt utomlands som solist med Moskvas kammarorkester. Urponen har deltagit som domare i internationella orgeltävlingar. Sommaren 2014 uruppförde Urponen som solist Timo-Juhani Kyllönens nya orgelkonsert vid Finlands Nationaloperas orkester

 

Urponen har givit ut ett flertal soloskivor som fått goda recensioner i internationella tidskrifter. Skivan ”Organ Organ” med romantisk finländsk orgelmusik gavs ut av Alba Records och fick fulla fem stjärnor i den kända engelska tidskriften ”Choir and Organ”. ”MusicWeb International” utsåg den till en av de främsta skivorna år 2011. År 2015 gav Urponen ut fyra soloskivor, av vilka en omfattar den första delen av Johann Sebastian Bachs hela orgelproduktion. Urponen medverkar även som ackompanjatör och orkestermusiker på andra skivor , bland annat två Jean Sibelius skivor där Åbo Filharmoniska orkester dirigeras av Leif Segerstam. Inkommande jul kommer Urponen att medverka som organist på Ylioppilaskunnan Laulajas julskiva. Urponen gör årligen bandningar för Finlands Rundradio och har medverkat i radio- och televisionssändningar i olika länder. Under de senaste åren har Urponen ägnat sig åt studier av finländsk orgelmusik. Han har dessutom uruppfört över 30 nya orgelkompositione . Urponen är också en aktiv forskare och skribent.  Hans bok ”Intomielisen nuoruuden vääjäämätöntä voimaa. Suomalainen urkumusiikki toiseen maailmansotaan asti”(Den hängivna  ungdomens orubbliga kraft. Finländsk orgelmusik fram till andra världskriget”) utkom år 2010. Han har skrivit artiklar , och för radion redigerat en tredelad serie kallad ”Sinivalkoista urkumusiikkia ” (Blåvit orgelmusik).

 

Vid sidan av sin konstnärliga karriär fungerar Urponen som lektor i orgelspel vid Sibeliusakademin. Han är konstnärlig ledare för Åbo Orgelfestspel. Under åren 2003-2009 var Urponen ordförande för den äldsta nordiska föreningen för orgelkonst Organum -sällskapet.