CV – Riina Piirilä

Riina Piirilä (f 1995) studerar för tillfället vid Norges statliga musikhögskola på professor Lars Anders Tomters klass. Tidigare har Piirilä studerat vid Sibelius-Akademin under ledning av Atte Kilpeläinen och Lilli Maijala, vid Sibelius -Akademins ungdomsutbildning på Helge Valtonens klass, samt som elev till Taina Evijärvi vid musikinstitutet i Nurmijärvi. Bruno Giuranna, Rainer Moog och Hartmut Rhode har varit viktiga lärare vid hennes  mästarkurser.

Piirilä är en aktiv kammarmusiker . Med Borekvarteten har hon konserterar vid en mängd finländska festivaler ,bl.a vid musikfestivalerna i Grankulla, Mänttä och Korsholm. Dessutom har Riina uppträtt som kammarmusiker vid bla. Kuhmo kammarmusik, Helsingfors festspel och Rusk-festivalen.

Riina prisbelönades som finalist vid altviolintävlingen i Tammerfors 2017 och hon har verkat som assistent vid Radions symfoniorkester. Hon har bl.a fått bidrag för sina studier av Finlands kulturfond och stiftelsen Pro-Musica. Piirilä har av OP gruppens konststiftelse till sitt förfogande fått låna en altviolin tillverkad av Johannes Florenus Guidantus år 1773 .