Biljetter

Biljetter till konserter säljs

  • i Finlands Skärgårdsbokning (i Nagu), (02) 410 6600/info@skargardsbokning.fi
  • lippu.fi
  • vid dörren före konserter med kontanter eller betalkort.

Man kan beställa biljetter på förhand per e-post (info@nauvonkamarimusiikki.fi). Biljetterna lösas in före konserter på konsertplatsen. Biljettförsäljarna har listor över förhandbeställda biljetter, du behöver bara uppge namn.